HVORFOR VÆLGE EN ARKITEKT

Der er relativt mange faser under et byggeforløb, hvor en arkitekt kan bidrage positivt. Både for private- og erhvervskunder.

Vi har herunder oplistet nogle gode grunde til at inddrage en arkitekt i dit kommende byggeprojekt. Du kan eventuelt bruge listen, hvis du står i en situation, hvor du er i tvivl om, det er relevant for dig at bruge penge på en arkitekt.

  • Uvildig rådgivning:

    En arkitekt er først og fremmest kundens rådgiver og sparringspartner. Arkitekten er ikke bundet op på aftaler med håndværkere, leverandører eller andre implicerede parter. Arkitektens job er udelukkende at vejlede og guide kunden gennem planlægningen og udførelsen af byggeriet, således at kunden får lige netop det byggeri, de ønsker sig og har økonomi til.

  • Overholdelse af love og regler:

    Hvis man ikke i forvejen er bekendt med love og regler inden for byggeri, er det meget vigtigt at have en arkitekt med på sidelinjen til at udføre tegninger, der medfører, at byggeriet kan blive godkendt hos myndighederne. De fleste byggerier kræver en godkendelse fra de lokale myndigheder, inden man må gå i gang med at bygge. Hvis man ikke overholder de gældende krav til for eksempel naboskel, højder eller isoleringsforhold med mere. Så kan kunden/ejeren blive stillet til ansvar for byggeforholdene efter opførelsen. Myndighederne kan herefter kræve, at byggeriet bliver lovliggjort eller i værste fald bliver revet ned igen.

  • Indretning og funktionalitet:

    Under skitseringen af byggeriet kan arkitekten bl.a. bidrage med sin store viden omkring funktionalitet samt den optimale indretning af bygninger/rum. Der er ikke to mennesker, der er ens. Alle har deres egne ønsker til, hvordan en bolig, en arbejdsplads eller andet fungerer mest optimalt. Som beboer eller bruger, kan man nogle gange nemt stirre sig blind på én bestemt løsning. En arkitekt kan her, ud fra dine individuelle ønsker og behov, inspirere med alternative løsningsforslag.

  • Unik arkitektur:

    Ønsker du et byggeri med en helt unik arkitektur samt design, er det selvfølgelig en arkitekt, du skal have fat i. Arkitekter er skolet i at tænke innovativt, men også i at kunne tænke traditionelt – alt efter den enkelte situation. En arkitekt har sans for at analysere dine behov og herefter skabe en sammenhæng i bygningerne.

  • Undgå problemer under opførelsen:

    Under selve byggeriet er det som regel arkitekten, der tager sig af tilsyn og byggeledelse, hvis kunden ønsker det. For kunder der ikke selv er fagligt stærke inden for byggeri, kan et byggeprojekt hurtigt udvikle sig til et mareridt. Under udførelsen kan arkitekten være bindeled mellem kunden og håndværkerne. Han udarbejder juridisk bindende kontrakter, realistiske tidsplaner samt følger byggeriet løbende, således at eventuelle fejl og mangler opdages i tide og dermed ikke udvikler sig. Det er også arkitekten, der koordinerer, hvornår de forskellige håndværkere skal til på byggegrunden, således at der ikke opstår spildtid, så byggeriet bliver forsinket. En arkitekt sikrer også, at kunden kun har én person han/hun skal henvende sig til gennem hele byggeprocessen.

Home » Hvorfor vælge en arkitekt