Processen

Hvordan gør vi det?

Processen består af forskellige dele

Vi dedikerede til at guide dig sikkert gennem samtlige beslutninger og projektfaser. Det nøjagtige omfang af tjenester såsom arkitektonisk rådgivning, byggeteknisk ekspertise mv. kan varierer betydeligt fra projekt til projekt. Derfor giver vi altid en omhyggelig indføring i hver enkelt fase og sikrer, at vores rådgivning skræddersyes præcist til dit unikke byggeprojekt.

1. Arkitektmøde

Hvad får man ud af et Arkitektmøde?

Arkitektmødet er afgørende for at sikre, at I bevæger jer igennem processen med maksimalt udbytte, samtidig med at I sparer tid og økonomiske ressourcer.

Når vi besøger jer hjemme, går vi i dybden med flere centrale elementer:

Først og fremmest udforsker vi jeres ideer og ønsker vedrørende indretning og design. Dernæst gennemgår vi gældende love og regler, der skal overholdes i forbindelse med jeres projekt. Vi tilbyder også konstruktiv sparring omkring valg af design og materialer samt om indretning og optimal udnyttelse af tilgængelig plads.

I processen udarbejder vi håndskitser, der visualiserer den nye indretning, så I får et klart billede af, hvordan resultatet kan se ud. Vi drøfter også byggeøkonomi for at sikre, at projektet passer inden for jeres budgetrammer. Samtidig tager vi os tid til at diskutere hele byggeprocessen og det videre forløb, så I er fuldt informeret og trygge ved hver fase.

Efter dette møde er I veludrustede med den nødvendige viden og klar til at påbegynde en om- eller tilbygning med tillid og forståelse for hele processen.

Hvad indeholder et Arkitektmøde?

Få svar på alle jeres spørgsmål og den nødvendige vejledning til at opdage de fulde muligheder, der ligger foran jer.

Når vi besøger jer hjemme, går vi i dybden med flere væsentlige aspekter:

Vi indleder samtalen med at udforske jeres ideer og ønsker vedrørende indretning og design, så vi kan skræddersy løsninger, der passer præcist til jeres vision. Samtidig gennemgår vi de gældende love og regler, der er relevante for jeres kommende projekt, for at sikre overholdelse og korrekt planlægning.

Vores møde inkluderer også konstruktiv sparring omkring valg af design og materialer samt strategisk rådgivning om indretning og optimal udnyttelse af pladsen i jeres hjem.

Vi tager os tid til en grundig diskussion af byggeøkonomien, så I kan danne jer et klart billede af projektets omfang og omkostninger. Samtidig drøfter vi hele processen og det videre forløb, så I er fuldt orienterede og klar over, hvad der venter jer.

Efter vores møde har I opnået en forbedret forståelse af jeres ideer og ønsker i forhold til den kommende om- eller tilbygning, og I er nu rustet med den nødvendige viden til at træffe informerede beslutninger i jeres byggeprojekt.

2. Skitseprojekt

Hvad får jeg ud af et skitseprojekt?

Formålet med skitseprojekt er at i som kunde bliver helt afklaret i hvordan jeres drømmehus skal indrettes og se ud. 

Vi guider jer igennem alle de nødvendige beslutningerne omkring indretning, design og materialer. Og sikre derved at i får den om eller tilbygning som i drømmer om.

Hvad indeholder et Skitseprojekt?

Projektgrundlag:

Vi måler alle nødvendige forhold op hjemme hos jer, og udarbejder derefter målfaste tegninger over de eksisterende forhold.

Skitseforslag:

Dernæst udarbejder vi indretningstegninger med baggrund i jeres tanker og ideer, fra vores første møde.

Præsentation og tilretning:

Sammen gennemgår vi skitsetegningerne og drøfter alle detaljerne og får de sidste prioriteringer på plads. Som afslutning tilretter vi tegningerne ud fra de kommentarer i har og fremsender til endelig godkendelse hos jer.

3. Byggetegninger og myndighedsgodkendelse

Hvad får jeg ud af Byggetegninger og myndighedsgodkendelse?

Formålet med denne fase er at opnår en byggetilladelse fra kommunen til opførelse af byggeriet (hvis dette påkræves) samt målfaste og detaljerede tegninger med beskrivelse af konstruktionerne således at håndværkerne let kan opfører om- eller tilbygning uden problemer og misforståelser.

Hvad indeholder Byggetegninger og myndighedsgodkendelse?
 • En viderebearbejdelse af skitsetegningerne til detaljerede og målfaste byggetegninger. Indeholdende plantegninger, situationsplan, facadetegninger og snittegning inkl. nødvendige beskrivelser af konstruktioner og sammenbygninger.
 • Sikring for overholdelse af love og regler (varmetab, dagslysindfald, lokal og kommuneplaner, indretning mv.)
 • Beregning af varmetab og dagslysindfald
 • Indsendelse af ovenstående til myndighederne for ansøgning om en byggetilladelse
 • Nødvendig koorspondancer med kunden og myndighederne indtil en byggetilladelse er modtaget

4. Udbud til håndværkere

Hvad får jeg ud af et udbudsprojekt?
Formålet med udbudsprojektet er at i får så meget byggeri for pengene som muligt. Dette opnås ved udarbejdelse af en overskuelig og detaljeret beskrivelse af arbejdets omfang. Således at håndværkerne let kan overskue opgaven og derved kan afgive den skarpest mulige pris. Derudover kan projektet udsendes til flere forskellige håndværkere som alle kan afgive hver deres tilbud på det samme arbejde. Disse tilbud kan sammenholdes og den billigste kan vælges uden frygt for at gå på kompromis med kvaliteten.
Hvad indeholder et udbudsprojekt?
 • Udarbejdelse af en overskuelig og detaljeret beskrivelse af arbejdets omfang
 • Den beskrivende tilbudsliste er opdelt i arbejder således at i lettere kan vælge til og fra i tilbuddet.
 • Sammen med tegninger udgører beskrivelsen udbudsprojektet. Som udsendes til håndværkerne for prissætning.
 • Besvarelse af evt. spørgsmål fra håndværkerne til det udsendte udbudsprojekt

5. Tilbud og kontrakt (med håndværkerne)

Hvad får jeg ud af et Tilbud og kontrakt?

Perioden fra udbudsprojektet er udsendt til håndværkerne, indtil selve byggeriet kan påbegyndes kan være svære at overskue. Der er mange og store beslutninger som skal tages. Og en forkerte beslutninger kan blive dyr. Vi hjælper jer med at gennemskue håndværkerens tilbud og sikre at i får valgt den rigtige til opgaven. Og ikke mindst at formaliteterne er på plads inden i skriver under på en bindende aftale

Hvad indeholder Tilbud og kontrakt?
 • Besvarelse af evt. spørgsmål fra håndværkerne til det udsendte udbudsprojekt
 • Modtagelse af tilbud fra håndværkerne.
 • Gennemgang af tilbuddene med jer for sammenligning heraf.
 • Når i har valg den håndværker som i ønsker skal forestå selv byggeriet hjælper vi med udarbejdelse af et godt og sikkert aftalegrundlag (Kontrakt)

 

Nu kan i trykt se frem til den om eller tilbygning som i har ønsket jer, med sikkerhed får at i får den rigtige kvalitet til de rigtige penge.

6. Tilsyn + mangelgennemgang

Hvad får jeg ud af tilsyn og mangelgennemgang?

Vi sikre at kvaliteten af jeres om- eller tilbygning bliver som forventet, samt at håndværkerne bygger efter de gældende regler og anvisninger. Derudover at i får det arbejde som i har betalt for.

Hvad indeholder tilsyn og mangelgennemgang?
 • 3 stk. tilsyn af byggeriet samt udarbejdelse af tilsynsnotat med de evt. fejl eller mangler.
 • Nødvendig telefonisk drøftelse af håndværkernes kommentarer til tilsynsnotaterne
 • Gennemgang af det færdige byggeri sammen med jer samt udarbejdelse af en fejl og mangelliste

7. Færdigmelding af byggeriet

Hvad får jeg ud af færdigmelding af byggeriet?

Når byggeriet er færdigt skal dette færdigmeldes hos kommunen får at i kan få en ibrugtagningstilladelse. Dette er et lovkrav på alle sager hvor der er søgt en byggetilladelse.

Med vores tegninger og beskrivelser er dette en form sag. Vi hjælper gerne med at indsende den nødvendige dokumentation til kommunen, men det er også muligt selv at varetage denne opgave. Det er op til jer!

Hvad indeholder færdigmelding af byggeriet?
 • Indhentning af den nødvendige dokumentation fra håndværkerne
 • Uploadning af det indhentede dokumentationsmateriale til kommunen
 • Modtagelse og fremsendelse af ibrugtagningstilladelsen til jer.