Nybygning af ejendom i Holbæk med 3 lejligheder

Vi har forestået opførelsen af denne bygning i Holbæk.

Vi har forestået opførelsen af denne bygning i Holbæk. Bygningen er beliggende i Kirkestrædet i Holbæk, som er et historisk område, og er nabo til Skt. Nikolais Kirke og Holbæk Museum. Den er opført med røde teglstensfacader og tagsten, og i et klassisk design.

Vi har udarbejdet det nødvendige tegningsmateriale, samt forestået tilsyn og byggeledelse under opførslen.