Visualisering af enfamiliehus i Kirke Hyllinge

I dette projekt har visammen med bygherrevalgt atvisualisere det endelig resultat. Visualiseringer giver de optimale muligheder for at få blik om detaljer og byggestilen, der i dette tilfælde er i en traditionel og klassisk stil.

Andre billeder